Menu Tickets Nieuws contact

ANBI

ANBI.

Missie
Wij verrijken met cultuur iedereen in Maas en Waal. We richten ons met nadruk op iedereen in de gemeente. Om dat te bereiken werken we samen met het onderwijs en organisaties in de omgeving.

Visie
Met theater als het hoofdingrediënt is de Bogerd dé plek om te ont-moeten en te ontmoeten. In de Bogerd zorgen we voor een ontspannen uitje. Op een plek waar je altijd wel een bekende tegenkomt. Een buur, familielid of collega die er werkt als vrijwilliger, op het podium staat of net als jij een avondje uit is dichtbij huis.

Wij zijn een toegankelijk, klein theater met een diverse programmering van cabaret tot muziek en van toneel tot kindervoorstellingen, met lokale, regionale en meer bekende artiesten en gezelschappen.

We zijn laagdrempelig en zorgen dat theater betaalbaar blijft.

Beleidsplan
Via deze link kun je ons strategisch beleidsplan 2024-2026 raadplegen, met als belangrijkste speerpunten de intensievere samenwerking met de Bogerd, het doelgroepenbeleid en (een toelichting op) de prestatie-indicatoren die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het theater (o.a. vrijwilligers, relatie stakeholders en financiën).

Bestuur
De samenstelling van het bestuur van Stichting Agora is als volgt.

 • R.M. (René) Pit | voorzitter | sinds 4 april 2024
 • E. (Erik) Groeneweg | penningmeester | sinds 4 april 2024
 • N.A.A. (Niels) van den Aker | secretaris | sinds 10 juni 2021
 • T.L.G. (Theo) Smits | bestuurslid techniek | sinds 23 februari 2018
 • L.M.A.G. (Bea) Janssen Steenberg-van Os | algemeen bestuurslid | sinds 6 oktober 2022
 • R.J. (Rogier) Tolk | bestuurslid techniek | sinds 6 oktober 2022
 • H.H.J.M. (Harrie) Huisman | algemeen bestuurslid | sinds 11 september 2023

Vrijwillig bestuur
Het bestuur bestaat uit zeven leden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteitenverslag
Stichting Agora maakt theatervoorstellingen in de Bogerd mogelijk. Maar we doen meer. We zetten ons in om cultuur in de regio te activeren en te stimuleren. En we vinden het belangrijk dat cultuur, ongeacht gezondheid of financiële situatie, toegankelijk is voor iedereen. Hieronder vatten we de belangrijkste activitieten samen die we in dat kader ondernamen.

2022

 • Jong Druten en West Maas en Waal leren van een oude wijze man over vluchtelingen. Jan Terlouw kwam op zondag 8 mei 2022 naar het Agora Theater om daar twee keer in gesprek te gaan met groepen kinderen en jongeren over de thema’s oorlog en vrede en vluchtelingen.
 • Met een hele dag vol gratis bijzondere voorstellingen en workshops trapte het Agora Theater op zondag 26 september 2022, in samenwerking met de Bogerd in Druten, het nieuwe culturele seizoen af. Op diverse manieren werd cultuur in de spotlight geplaatst.
 • Op 17 november 2022 organiseerden we samen met Van Kraaij Educatie in onze theaterzaal een event voor leerlingen uit groep 7 en 8 om hen voor te bereiden op de middelbare school. Meester Jesper was de hoofdgast van de avond en alle leerlingen waren dolenthousiast. 
 • Op 14 oktober 2022 hebben tientallen scholieren een rondleiding gekregen van ons bestuurslid Techniek, Theo Smits.
 • In december 2022 zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje tijdens een vrijwilligersavond.
 • In december 2022 verzorgden we een VIP-arrangement, een compleet verzorgd avondje uit, voor iemand die het echt verdient (aangedragen door onze bezoekers).

2023

 • We zochten leden (10 tot 20 jaar) voor onze junior programmaraad. Leden die mee willen denken over wat er in het theater moet komen te staan. Er werd enthousiast gereageerd op deze oproep en in 2023 zijn we officieel van start met de junior programmaraad.
 • Op 7 februari 2023 organiseerden we speciaal voor een middelbare school een voorstelling voor de leeftijd van 14-15 jaar. Hierbij waren 200 leerlingen aanwezig. 
 • Op 15 februari 2023 kregen 40 kinderen van groep 1 & 2 van een basisschool een rondleiding van onze Theatermanager Natalie van der Aa. Daarna kregen ze een dansworkshop op het podium in samenwerking met dansschool  Sjah. 
 • In februari en maart 2023 startten we met een spiksplinternieuw cultuurconcept: Open voor Cultuur. Een vrijplaats van en voor Maas en Walers in de meest sfeervolle huiskamer van Druten. Een plek waar kunst en cultuur moeiteloos opgaan in een chille zondagmorgen. De eerste twee edities van Open voor Cultuur zijn geweest en waren een succes!
 • Op zondag 5 november 2023 organiseerden we voor de allereerste keer een open podium. Samen met presentator Jochem van Gelder en alle deelnemers is de eerste editie een succes geworden. Maar liefst 11 acts hadden zich aangemeld en traden op voor een volle theaterzaal. Een vol programma waarbij zang, live muziek, dans en cabaret voorbij kwamen, met alle leeftijden tussen de 14 en 76 jaar. Bogerd Theater organiseert vanaf heden ieder seizoen een open podium om jonge makers de kans te geven om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Het motto: je kunt wel talent hebben, maar je moet ook de kans krijgen om je talent te laten zien. En dat is gelukt bij deze editie.

2024

Jaarrekening
De jaarrekening 2023 van Stichting Agora is hier te raadplegen.

Op de hoogte blijven over Bogerd.