De Bewaorsmiense. Hulde aan de gekulde.

Streektoneel in het dialect met een lach en een traan, voorzien van heerlijke liedjes. De musical volgt het leven van het gezin Van Hout met twee dochters en een nog inwonende opa. Met de ontzanding als zeer actueel ‘Maos en Waols’ thema komen verschillende tegenstellingen naar voren. ABN versus dialect, analoog tegenover digitaal en natuurontwikkeling contra winstbejag. In bredere zin gaat het om de streekcultuur die onder druk staat met winnaars en gekulden. Hulde aon de Gekulde is geschreven door het Dreumelse schrijverduo Ko v.d. Boom en Mari v.d. Berg.

De voorverkoop is op zaterdag 18 november in de Bogerd.

Speeltijd.

zaterdag 13 april | 20:00 uur

De Bogerd is al jarenlang een vaste plek waar de Politie Oost-Nederland opleidingen / trainingen en seminars beleggen. De centrale plaats in Gelderland-Zuid maar zeker ook de flexibiliteit van de medewerkers maakt dat wij er als hulpverleningsorganisatie graag komen. Eigenlijk is niets hen te gek, het wordt altijd geregeld. 

Bert Stronks - Politie Oost-Nederland